Opretning af stengærde og nyt autoværn !


Opretningen af stensætningen ned til gadekæret er startet.

Kommunen har indvilliget i at udføre arbejdet, samtidig med den planlagte udskiftning af det gamle  autoværn.

Et autentisk, originalt autoværn, som tiden var løbet fra, og ikke længere var lovligt.

Det nye autoværn bliver udført i en kombination af stål og træ.

Forår i byen !

Top_forår

Så er foråret kommet til byen, og de første blomster og knopper på træerne viser deres ankomst.

Bylauget er igang med at danne sig et overblik over årets aktiviteter og vil forsøge at finde datoer for de forskellige arrangementer.

  • Sommerfesten
  • Gadekærsdagen
  • Loppemarkedet
  • Julefesten
  • …..

Ydermere vil vi løbende informere om pågående projekter

  • Oplevelsesbroen
  • Udstykningen syd for Højby
  • Trailer status
  • Nye i byen

 

Nyd foråret

Bylauget

Godt begyndt er halvt fuldendt !

Gadekærsprojektet er kommet godt fra start. Først af alt, blev foreslaget taget godt imod ved generalforsamlingen, og oplevelsesbroen blev prioriteret højt, sammen med opretning af stensætning og rækværk langs vejen.

Opretningen af stengærde og rækværket, har kommunen sagt god for at hjælpe os med.

Imidlertid er der brug for ekstern støtte for at vores oplevelsesbro skal blive en realitet. Morten Lindhardt har lagt et stort arbejde i at søge fonde, på bylaugets vegne, og vi kan allerede nu høste noget af hans arbejde, ifa. 50.000.- kr, bevilliget fra Nykredit Fonden.

Har du ikke allerede set projektbeskrivelsen, findes den herunder.

HoejbyBylaug_Gadekaersforslag-til-generalforsamling_140618

Velkommen til Højby – Lejre !

Velkommen til vores lille landsby, et lille smørhul i lejre kommune.

På siderne vil vi løbende opdatere den sociale kalender, referater fra vores generalforsamlinger etc.

 

10524640_10205421718805269_3167479973031543315_n

Højby’s historie starter for flere hundrede år siden, og netop denne historie, er ved at blive nedfældet på papir, hvorefter den vil blive lagt ind under punktet historie.